Kurs Flair - Kurs Barmański Flair - Gdańsk Trójmiasto Gdynia Sopot - Kursy Flair, Working Flair, Exhibition Flair, Speed Flair, Szkolenie Flair, Szkolenia Flair
Kurs flair
Strona głównaO nasDlaczego myKursyPartnerzyKontakt
Regulamin

Regulamin stanowiący integralną część umowy - zgłoszenia na kurs.

1. Kurs jest płatny.
2. Koszt kursu ustalany jest dla każdej grupy oddzielnie.
3. Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy w całości wypełnić.
4. Obowiązki Uczestnika kursu:
- obecność i punktualność na zajęciach kursu, za wyjątkiem przypadków losowych lub ważnych
powodów,
- uczestnictwo w zajęciach oraz systematyczne zdobywanie i pogłębianie wiedzy,
- stosowanie się do poleceń wykładowcy prowadzącego zajęcia,
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na terenie placówki,
- przestrzeganie przepisów porządkowych ,
- nienaganne zachowanie na zajęciach z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i dyscypliny nauki.
5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez Uczestnika, będącego własnością placówki lub
właściciela budynku, Uczestnik jest zobowiązany do pełnego pokrycia spowodowanych strat.
6. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek wypadki, skaleczenia bądź inny uszczerbek na zdrowiu, który Uczestnik kursu zrobi sobie w trakcie zajęć.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu lub jego odwołania.
8. Wszystkie informacje organizacyjne są wysyłane mailem po wypełnieniu zgłoszenia.
9. Nie stawienie się na kursie (bez wysłania informacji na minimum 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu) nie jest powodem do zwrotu poniesionych kosztów.
10. Uczestnik zgadza się na wykonywanie zdjęć w trakcie trwania kursu (o ile będą takowe wykonywane) na potrzeby pamiątkowej galerii na fanpage firmy na portalu facebook lub na stronie organizatora kursu. Zdjęcia i wizerunki kursantów nie będą wykorzystywane w celach zarobkowych ani reklamowych.
11. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych i kontaktowych na potrzeby zapisu na kurs.
12. Tematy, materiały szkoleniowe i autorski program kursu są własnością firmy Masters of Bartenders. Wszelkie kopiowanie jakichkolwiek treści, wykorzystywanie lub przetwarzanie jest karalne. Materiały szkoleniowe są wręczane uczestnikom kursów wyłącznie na potrzeby nauczenia się przez nich tematyki kursu.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie i jej integralnych częściach stosowane będą odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Data:  Miejsce:  
-Gdańsk


Zapoznaj się też z ofertą Profesjonalnych Kursów Barmańskich

COPYRIGHTS © 2012 MASTERS OF BARTENDERS

Kurs Flair - Kurs Barmański Flair - Gdańsk Trójmiasto Gdynia Sopot - Working Flair, Exhibition Flair, Speed Flair, Szkolenie Flair Pomorskie Elbląg Bydgoszcz Toruń Rumia


© Kurs Flair Masters of Bartenders. Kopiowanie treści strony bez zgody administratora zabronione.
Projekt oraz wykonanie:strony www gdynia